Het laatste nieuws van de HCN 2018:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"HCN Vacatures"

Beste leden.
Zoals u in de Hovawartaal en het Verslag van de secretaris hebt kunnen lezen, hebben we om uiteenlopende redenen; een prettige
namelijk een nieuwe baan en studie en een minder prettige namelijk gezondheidsredenen, een aantal vacatures in het bestuur.
Ook onze commissies kunnen nog vrijwilligers gebruiken.We hebben afgelopen jaar als Bestuur en commissies heel prettig samen-gewerkt en veel op poten gezet en verbeterd. Tevens hebben we geïnvesteerd in ondersteunende programma’s.  De sfeer is goed en
alle werkzaamheden zijn op een normale manier over te nemen en te vervolgen.We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vele handen maken licht werk. Als u interesse hebt en meer wilt weten dan zijn we graag bereid u te vertellen hoeveel tijd een functie in het bestuur of commissie van u vraagt. Natuurlijk geldt dan met hoe meer we zijn, hoe minder je per persoon aan taken krijgt.

Je geeft iets van je tijd en krijgt er gezelligheid en instandhouding van ons prachtige ras voor terug.

Voor meer informatie mag u mij bellen op 06-83222919.
Maud van der Knaap.


Het laatste nieuws van de HCN 2017:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hovawart Club Nederland NIEUWS
"

De HCN heeft de Nieuwsbrief nr-3 van 2017 gemaakt.
Inhoud:
Informatie over de Avondlezing met Dr. P. Mandigers op 6 september.
Informatie over de clubmatch van zaterdag 9 september.


Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hovawart Club Nederland NIEUWS
"

De HCN heeft de Nieuwsbrief nr-2 van 2017 gemaakt.
Inhoud: Algemene Ledenvergadering en een Beleidsplan.

Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mei: Jongehondendag Hovawart Club Nederland te Zeewolde.

Als je gek bent op je hovawart en fan van dit ras in het algemeen, dan is een jongehondendag een groot feest. Geweldig om al dat jonge spul te zien. 
Op het terrein van hondenvereniging Zeewolde werden vanaf 10.00u vier nesten en een import hond gekeurd.
Keurmeester gedrag Mevr. Gerda Kramer, keurmeesters exterieur Dhr. Mark Wisman en Dhr Jan de Gids.

Het zou een prachtige dag worden; af en toe een zonnetje, maar goed te doen voor mens en dier. Niet zo warm als de dag ervoor,
maar droog. Niet onbelangrijk. Het is erg leuk om te kijken naar al dat jonge dartele spul. Totaal 31 honden te keuren en dan is het lastig om de tijdbalk in de gaten te houden. Het maakt niet uit: onze honden hebben vaak ook een eigen planning. Ze kunnen goed meewerken, maar dat kan ook zomaar anders gaan. Iemand zei vandaag: ‘Het zijn honden met een kop erop, maar ik ben het wel gewend.... er zit ook een kop op mijn partner


In de loop van de dag blijkt wel dat eigenaren zeker geïnteresseerd zijn in de beoordeling maar het is misschien meer in het belang van de fokkers.
Mensen willen vooral een leuke hond die het goed doet en het goed kan vinden met het gezin en andere dieren. Die keuring van het exterieur kan ik toch niets aan doen, maar het gedrag dat heb ik zelf de hand in. Je moet met je hond aan het werk, hem laten nadenken. Alle mensen die ik heb gesproken zijn het met elkaar eens dat een consequente aanpak nodig is, maar nooit met een harde hand. Een stel dat nu trotse eigenaar is van hun vierde hond heeft eerst even gezocht naar een geschikt ras. Bij de derde hond viel de keuze op de hovawart. Dat is nu een blijvertje. Ze hebben nu twee reuen. Ze vinden het een geweldig ras. De vereniging gaat ook zorgvuldig en serieus om met alle factoren die van belang zijn: de gezondheid, het monitoren van de fok-resultaten, MAG testen, die niet elke vereniging hanteert. Het zijn onderdelen die ik in de loop van de dag vaker hoor terugkomen. Het is uiteraard ook in het belang van de vereniging te weten dat het goed gaat met het ras. 

Er zijn ook altijd van die mooie verhalen die je in de loop van de dag hoort. Het verhaal van een gezin dat uit wandelen is in het bos.
De hond vindt dat een zoon die de wandelwagen met zijn broertje duwt wel erg ver bij de roedel vandaan gaat. Hij blijft voor de wagen lopen zodat ze wel moeten inhouden tot ze allemaal weer bij elkaar lopen. Hij heeft het mooi opgelost.

Op een bepaald moment loop ik even in de richting van de parkeerplaats en dan zie ik een vrouw met haar drie dochters wat stiekem om het gebouw kijken. Doen jullie een spelletje? “Nee, de hond mag ons niet zien, want anders bakt hij er niets van.... is hij te veel met ons bezig.”

Het is een gezellig dag, gezellige mensen, geweldig om de broertjes en zusjes van je hond terug te zien. De ouderhonden van de nesten zijn ook allemaal aanwezig en in één geval was zelfs een oma van vaders kant van de partij. 

Er is grote bewondering voor de hoeveelheid vrijwilligers die samen deze dag op poten hebben gezet en de organisatie soepel laten verlopen. De jury vertelt zelfs toekomstige kampioenen te hebben gezien. Goed nieuws.

Jack.
Reservebaas Bodor vom Düringer Moor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 april: Algemene Ledenvergadering te Zwolle.

Beste leden ,
Zaterdag 22 april 2017 is er op de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.


De opkomst was verrassend hoog en dat betekent dat veel leden betrokken zijn bij de Hovawart en onze vereniging.
Enkele leden hebben zelfs hun vakantie ingekort om hun stem te kunnen uitbrengen. Voorafgaand aan de vergadering hebben we veel steunbetuigingen ontvangen en kwamen veel verzoeken binnen om per volmacht te mogen stemmen. Dit is nu volgens de Statuten niet toegestaan. Veel buitenlandse en oudere leden kunnen hierdoor hun stem niet uitbrengen. Mogelijk zal het bestuur hierover een voorstel doen aan de AV.

Na de vergadering mochten we al heel veel felicitaties ontvangen van zowel HCN-leden als van (bestuurs)leden van andere verenigingen uit binnen- en buitenland. Wij willen al deze mensen heel hartelijk bedanken voor de getoonde betrokkenheid en steun.

Het bestuur bestaat nu uit Tineke Visser, Maud van der Knaap, Maarten Boers,  Angelika Balk, Ietje Froma en Jaap Smit. Er is nog één functie vacant. Het plan is de komende week de overdracht van alle materialen, taken en bevoegdheden rond te krijgen. Daarna volgt
een periode van orde op zaken stellen en achterstanden wegwerken. Hierbij kunt u denken aan het bijwerken van de ledenadministratie, uitbetalen van HD-gelden, declaraties en het innen van de contributie. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de Jonge Hondendag,
de Kampioenschapsclubmatch en andere activiteiten ook gewoon door.

Enkele bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hun werkzaamheden beëindigd. Vanaf deze plaats willen wij al deze mensen bedanken voor het vele werk dat ze voor onze honden hebben gedaan in hun zittingsperiode.

Het overgrote deel van de agendapunten van de afgelopen Algemene Ledenvergadering  kon niet in behandeling genomen worden en is doorgegeven aan het nieuwe bestuur. Zaken als het financieel jaarverslag en de begroting 2017 dienen echter wel vóór 1 juli aan de leden voorgelegd te worden. U kunt daarom binnenkort een uitnodiging tegemoet zien voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering.

Het nieuwe bestuur is enthousiast en gaat zich inzetten voor het welzijn van de Hovawart en de vereniging. Een vereniging van leden die willen genieten van hun hond en samen activiteiten willen ondernemen. Een vereniging waarin leden elkaar respecteren, waarin vrij-willigers elkaar steunen, kennis verzamelen en delen. Kortom een vereniging voor iedereen die het beste voor de Hovawart wil en op een respectvolle manier.

We hopen u binnenkort te kunnen ontmoeten op één van de activiteiten van de vereniging.

Tineke Visser
Voorzitter HCN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hovawart Club Nederland Evenementen NIEUWS
"

De Evenementen Commissie heeft de eerste Nieuwsbrief nr-1 van 2017 gemaakt over de activiteiten voor de komende maanden.

Voor het lezen van deze "Nieuwsbrief"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------