Het laatste nieuws van de HCN 2019:
Momenteel geen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het laatste nieuws van de HCN 2018:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP voor ALGEMENE VERGADERING op 20 OKTOBER 2018.
Conform artikel 24.2 van de statuten

  • Datum : zaterdag 20 oktober 2018
  • Tijdstip: 13.30 uur
  • Locatie: KC Gooi & Eemland,   Sportpark Berestein  Kininelaantje 10  1216 BZ  Hilversum .

 

 


Beste leden / beste HCN-vrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een (ingelaste) Algemene Vergadering op 20 oktober 2018 aanstaande en vragen u hierbij dringend aanwezig te willen zijn. Waarom?
Om de bestuurlijke en niet bestuurlijke capaciteit binnen onze vereniging met elkaar te bespreken in het belang van het voortbestaan van de HCN en te trachten hier invulling aan te geven. De agenda voor de vergadering zal zijn: 
  • opening
  • laatste nieuws en algemene mededelingen,
  • verslag van de Algemene Vergadering april 2018,
  • analyse en toelichting op de huidige bestuurlijke en niet bestuurlijke bezetting van de Hovawart Club Nederland,
  • invulling van de benodigde bestuurlijke en niet bestuurlijke capaciteit van de Hovawart Club Nederland.
  • Rondvraag
  • Sluiting

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst lichten wij de agenda graag alvast in het kort aan u toe.
Huidige status:
De onderbezetting van de bestuurlijke alsook óók de niet bestuurlijke capaciteit binnen onze vereniging is geen nieuw signaal. Al geruime tijd bestaan vacatures binnen het bestuur alsook posities binnen de diverse commissies. Noodzakelijk om op kracht te komen en te blijven. Tot op dit moment zijn wij er met elkaar niet in geslaagd om aan deze posities invulling te geven respectievelijk zijn geen reacties ontvangen op eerdere oproepen.

Ontwikkelingen korte termijn (heden – december 2018) :
Binnen afzienbare tijd krimpt evenwel ook nog de bezetting van het huidige bestuur en eindigt ook de inzet van een aantal (zeer gewaardeerde) vrijwilligers, bijvoorbeeld de commissie voor de organisatie van de clubmatch. Deze ontwikkelingen waren deels bekend, deels niet bekend. Hoe dan ook, voor onze vereniging een ongewenste situatie omdat hieraan nog geen afdoende invulling is gegeven.

Wat speelt er concreet ?
Secretaris:
Reeds geruime tijd staat deze positie binnen het bestuur open.

Algemeen bestuurslid (communicatie buitenland - fok/gedrag):
Ook deze positie binnen het bestuur staat al enige tijd open en is nog niet vervuld.
Penningmeester:
Om uiteenlopende redenen zal de huidige onderbezetting van het bestuur nog verder toenemen. De heer Maarten Boers heeft begin juli 2018 kenbaar gemaakt zijn positie als penningmeester op kortere termijn neer te zullen leggen. Tot medio oktober 2018 is Maarten Boers evenwel “in functie” voor een overdracht en om zaken in de lucht te houden.
Algemeen bestuurslid (fokkerij):
Mevrouw Ietje Froma-Til die deze positie reeds geruime tijd vervuld heeft eveneens kenbaar gemaakt haar inspanningen voor de HCN te moeten inperken en zal zich overigens komend jaar niet meer verkiesbaar stellen. Kortom, ook deze positie vraagt om een vervanging.
Voorzitter:
Tot slot de positie van voorzitter die ondergetekende vervult. Naast het feit dat ik in deze positie (noch anderen binnen het bestuur) de openstaande posities kan compenseren – hetgeen strikt conform artikel 25 van de statuten ook niet is toegestaan – zie ik mij genoodzaakt mijn tijdsbesteding voor de vereniging in te perken om reden dat ik per 1 september een nieuwe betrekking heb geaccepteerd en daarbij ook een opleiding zal moeten volgen. Dat betekent dat mijn positie in alle oprechtheid niet meer houdbaar is en vóór eind 2018 een opvolging van deze rol gewenst is.
Commissies:
Als klap op de vuurpijl zijn op dit moment ook diverse commissies onderbezet zoals de organisatie van de clubmatch voor 2019 en het organiseren van andere activiteiten en evenementen. Niet te vergeten, de fokcommissie die toch centraal staat binnen onze vereniging.

Hoe verder ?
Uit het voorgaande valt op te maken dat wij voor de nabije toekomst simpelweg “handjes te kort komen”. Het voorbestaan van de vereniging komt dan ook in het gedrang. Daarom deze oproep voor een Algemene Vergadering. Centraal staat hoe wij invulling kunnen (en gaan) geven aan de vereiste posities. Vele handen maken licht werk. Niet te vergeten; tot heden is enorm veel op poten gezet en verbeterd en is geïnvesteerd in ondersteunende programma’s. Het motto is om hieraan een vervolg te geven. Deze uitnodiging mag u dan ook zien als een oproep. Wanneer u interesse hebt en vooraf meer wilt weten dan zijn we graag bereid u te vertellen hoeveel tijd een functie in het bestuur of een commissie van u vraagt. 
Tot 20 oktober aanstaande in Almere! Wij verwelkomen u graag. 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HCN
Michiel Roholl – voorzitter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------