Het Bestuur van de HCN

Functie
Aanspreekpunt voor
mail-adres
     
Voorzitter: Vacant
Algemene zaken
voorzitter@hovawartclub.nl
     
Secretaris: Maud van der Knaap

Secretariaat
Ledenadministratie

secretariaat@hovawartclub.nl
ledenadmi@hovawartclub.nl

     
Penningmeester: Maarten Boers
Financiën
penningmeester@hovawartclub.nl
     
Algemeen bestuurslid: Ietje Froma-Til
Fokkerij
Herplaatsing

ietjefroma@hovawartclub.nl
herplaatsing@hovawartclub.nl

     
Algemeen bestuurslid: Angelika Balk

Communicatie buitenland (fok/gedrag)
Gedrag

angelikabalk@hovawartclub.nl
gedrag@hovawartclub.nl

     
Algemeen bestuurslid: Jaap Smit
Redactie

jaapsmit@hovawartclub.nl
redactie@hovawartclub.nl

     
Algemeen bestuurslid: vacant
Evenementen
evenement@hovawartclub.nl